Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane.
Osobné údaje budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.
Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č 101/2000 Zb., Na ochranu osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
V prípade registrácie na internetovom obchode www.trendyvlasy.sk dávate predávajúcemu automaticky súhlas k tomu, aby osobné údaje podľa zákona spracovával a používal ich na komunikáciu s kupujúcim.
Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​ukončiť.
Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť VERNER Vision s.r.o., so sídlom Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 25864793