Články

Viac o možnostiach platby

Pripravili jse pre Vás nasledujúce paletu možností úhrady Vašej objednávky :  PLATBA VOPRED PREVODOM NA ÚČET Základné možnosť úhrady Vašej objednávky .Pre platbu z Českej republiky využívajte náš účet č : 7411121001 / 5500 vedený u Raiffeisenbank as Ako variabilný symbol používajte číslo Vašej objednávky . Platby sú pripisované spravidla nasledujúci pracovný ... viac »